Knapkoekbakkers in Maaseik

Het bakken van de knapkook kent een lange traditie en is bijzonder arbeidsintensief. De Maaseiker knapkook is een moeilijke koek.

Deeg wordt afgewogen, met de hand uitgerold en met de vingers gedrukt voor een mooie glooiing en de juiste verluchting. Voor de koek de oven ingaat worden ruwe suikerkorrels over de bakplaat geschud. Het juist afbakken – voor het knapperige resultaat – vergt kennis en ervaring.

Hetzelfde geldt voor de samenstelling van de specerijen die met echte boter gemengd worden. Het levert een kwalitatief en lekker streekproduct op.

Deze bakkers in Maaseik – die je kunt herkennen aan het aanbod van de historisch geïnspireerde ronde witte dozen met rode rand – bakken vandaag nog steeds de knapkoek op ambachtelijke wijze d.w.z. volledig traditioneel met gist en zonder kleurstoffen, aroma’s of bewaarmiddelen.

Patisserie Kalders
Bosstraat 34
089 56 42 57

Melk & Suiker
Bleumerstraat 37
089 24 67 80

Echte Maaseiker knapkoeken kun je ook online bestellen.

 

Tekst in het Maaseiker dialect

Het bakke van de knapkook kènt ’n lang trëdi-jsi-j en kos hie(ë)l get werk. De Mëzeikër knapkook is geine gemékkelikke kook vuur te make.

Deig wuuërt aafgëwoeëge, mèt de hand ówtgërold en mèt de vingërs gëdrök vuur ’n sjoe(ë)n gloeëjing en vuur de zjuste vërluchting. Vuuërdét de kook d’n oeëvën ingeit, wuuëre rów sókkërkorrëls uuëvër de bakplaat gësjöd. Het përsi-js aafbakke – vuur e krokkant rizzëltaat – vëróngërstèlt  kènnis en érvarenheid.

Hetzélfste geit op vuur de samëstèlling van de gëkrujje di-j mèt échte boeëtër gëmèngëld wuuëre. Waat e lékker en kwallieteitsvol streekprodduk opleevërt.

De békkers in Mëzeik – gieë kónt ze hérkènnën aan ’t aanbod van de histooris gëinspiereerde rón witte doe(ë)ze mèt roe(ë)je rand – bakke vandaag de knapkook nog alti-jd op ambachtëlikke mëneer. En dus kómplie(ë)t mèt ges en zóngër kleurstoffe, arroomaas of bëwaarmiddële.

Pattissëri-j Kalders
Bosstraot 34
089 56 42 57

Mèlk & Sókkër
Bleumërstraot 37
089 24 67 80

Échte Mëzeikër knapkeuk kónnën ouch online bëstèld wuuëre.

 

Vertaling Theo Kees en Mady Colson – auteurs van De Groeëte Mëzeikër Diksjënaer

 

peter de bruyn theo kees
Theo Kees (rechts) met initiatiefnemer Peter De Bruyn