Maaseiker folkloregroep

De Knapkoekers werden opgericht als Maaseiker folkloregroep in 1960.

Je kunt ze bewonderen tijdens de Halvastenstoet en het Knapkoekfeest in Maaseik. En niet alleen in de knapkoekstad aan de Maas …

De knapkoekers gaan regelmatig op verplaatsing en treden ook internationaal aan. Ze zijn actief in Nederland, Duitsland, Frankrijk en zelfs Zwitserland. De Maaseiker knapkoek kan zich geen betere ambassadeurs voorstellen.

De groep vond inspiratie bij het meest bekende Maaseiker streekproduct. Ook hun klederdracht is ontleend aan de (17de) eeuw waarin voor het eerst sprake is van de knapkoek in Maaseik.

Ze dragen een mooie en opvallende uitrusting. Zeker het zwaar gelaagd hoofddeksel in de vorm van knapkoeken – dat een aantal leden van de groep draagt – is bijzonder.

Met hun klompen en hun belletjes, die in hun klederdracht verwerkt zijn, gaat geen enkel optreden onopgemerkt voorbij.

 

Tekst in het Maaseiker dialect

De Knapkoekërs waerdën opgërich es Mëzeikër folkloorgroep in 1960.

Gieë kónt ze bëwónjëre mèt d’n Hawfvastëstoet en ’t Knapkookfieës in Mëzeik. En neet allein in de knapkookstad aan de Maas.

De Knapkoekërs goeën gëreegëld op vërplaatsing en trieëjën ouch intërnassjënaal op. Ze zeen aktief in Holland, Duitsland, Frankri-jk en zelfs Zwitsërland. De Mëzeikër knapkook kan zich gein bieëtër ambassëdäörs indènke.

De groep vóng inspierasie bi-j ’t meis bëkènde Mëzeikër streekprodduk. Ouch hun kleijërdrach is óntlie(ë)nd aan de (17de) ie(ë)w woe(ë)-in vuur d’n ieërste kie(ë)r gëkald wuuërt uuëvër de knapkook in Mëzeik.

Ze drage ’n sjoe(ë)n en opvallënde ówtrösting. Zieëkër de zwaore – in de vörm van ówt laoge knapkook bëstaondën hood – det ’n deil van de groep druu(ë)g, is bëzunjër.

Mèt hun klómpën en mèt béllekes di-j in hun kleijaasj vërwirk zeen, geit gein ènkel optrieëje ónopgemérk vërbi-j.

 

Vertaling Theo Kees en Mady Colson – auteurs van De Groeëte Mëzeikër Diksjënaer

 

peter de bruyn theo kees
Theo Kees (rechts) met initiatiefnemer Peter De Bruyn